Όροι Χρήσης

Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε. παρέχει Ενοικίαση E-Shop και Ιστοσελίδων σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι πελάτες της InterSol Μ. Ι.Κ.Ε. υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μέρη ή όλες τις υπηρεσίες της με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες ή τα μέλη της.

Ενοικίαση E-Shop και Web Site

Η τιμές των πακέτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας περιλαμβάνουν τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου. Οι τιμή του κάθε πακέτου είναι μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια και προκαταβάλλεται στην εταιρεία μας κατά την παραγγελία.

Η εταιρεία μας διαθέτει  στους πελάτες της πρότυπα ηλεκτρονικών καταστημάτων και Ιστοσελίδων για να επιλέξουν ένα από αυτά.

 1. Η εταιρεία μας υποχρεούται να αποστείλει όλους τους κωδικούς της ιστοσελίδας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα του πελάτη (διαχειριστικό περιβάλλον).
 2. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει να προσθέτει προϊόντα, φωτογραφίες, κείμενα αλλά και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα πακέτα ενοικίασης λογαριασμών Ιστοσελίδων αφορούν λογαριασμούς φιλοξενίας συνδεδεμένους με προετοιμασμένο ιστοχώρο και με προεγκατεστημένα προγράμματα – λογισμικά  προς χρήση του πελάτη για τη χρονική διάρκεια που είναι ενεργός ο λογαριασμός  του, και διαθέτουν το template επιλογής του πελάτη που επιλέγει δωρεάν από τα δημοσιευμένα πρότυπα της αντίστοιχης συλλογής με το πακέτο ενοικίασης λογαριασμού φιλοξενίας κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του.

Το προϊόν στην τελική του μορφή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της InterSol Μ Ι.Κ.Ε, και οποτεδήποτε η InterSol Μ Ι.Κ.Ε κρίνει απαραίτητο, μπορεί να τροποποιήσει, καταργήσει, αναβαθμίσει το προϊόν ή να προβεί σε τροποποιήσεις της τιμολογιακής του πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο πελάτης, προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την InterSol Μ Ι.Κ.Ε λογαριασμό φιλοξενίας (χώρο) με τα δωρεάν εγκατεστημένα προγράμματα για την υλοποίηση ηλεκτρονικού ιστοχώρου με συγκεκριμένες σελίδες/μενού και με συγκεκριμένο αριθμό υλικού (κείμενα, εικόνες, προϊόντα), ανάλογα με το πακέτο ιστοσελίδας που έχει πληρώσει.

 1. Ο προεγκατεστημένος ιστοχώρος διαθέτει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (δυναμική ιστοσελίδα) όπου πρόσβαση στην κεντρική διαχείριση καθώς και στα αρχεία του ιστοχώρου στον server (account) έχει αποκλειστικά η InterSol Μ Ι.Κ.Ε, ενώ στον πελάτη δίνεται πρόσβαση μόνο στο τελικό περιεχόμενο. Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε με email, γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία, με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ο προεγκατεστημένος ιστοχώρος, διαθέτει επίσης demo περιεχόμενο (κείμενα -εικόνες) για να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και να καθοδηγεί τον πελάτη για την αντικατάσταση περιεχομένου με το δικό του.

 1. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά αρμόδιος ώστε να έχει τις γνώσεις για την υλοποίηση της ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η InterSol Μ Ι.Κ.Ε.
 2. Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε δεν υποχρεούται να προσδώσει αυτές τις γνώσεις, ούτε να εκπαιδεύσει τον πελάτη, εκτός αν έχει συμφωνήσει ρητά με τη InterSol Μ Ι.Κ.Ε να του προσφέρει αντίστοιχη εκπαίδευση με κάποια πρόσθετη αμοιβή.
 3. Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε αποκλειστικά και μόνο είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση αρχείων αντιγράφων των προεγκατεστημένων ιστότοπων και μόνο αυτή μπορεί να προβεί σε αποκατάσταση, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο ή κατ’ εντολή του πελάτη.
 4. Σε καμία περίπτωση η InterSol Μ Ι.Κ.Ε δε φέρει την υποχρέωση παράδοσης αρχείων αντιγράφων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες PHPMyAdmin, Back up και File Manager.

Αν σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει την απαίτηση να του παραδώσουμε τα αρχεία της Ιστοσελίδας του τότε θα πρέπει να μας το ζητήσει ώστε να υπολογίσουμε το κόστος της.

 1. Το δικαίωμα που έχει ο πελάτης στον προεγκατεστημένο ιστοχώρο αφορά αποκλειστικά την χρήση του για το χρονικό διάστημα που είναι ενεργοί οι λογαριασμοί του στην InterSol Μ Ι.Κ.Ε.
 2. Με τη διακοπή/λήξη του λογαριασμού του, καταργείται αυτόματα και ο ιστοχώρος.
 3. Ο πελάτης, οφείλει να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό φιλοξενίας του και τον προεγκατεστημένο ιστότοπο αν είναι ιστοσελίδα σαν μια τυπική εταιρική ιστοσελίδα παρουσίασης των υπηρεσιών του και αν διαθέτει εφαρμογές ηλεκτρονικής πώλησης, σαν ένα τυπικό ηλεκτρονικό κατάστημα, αντίστοιχα με τα demo sites του πακέτου που έχει αγοράσει ο πελάτης.

Ο πελάτης, οφείλει να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό φιλοξενίας του και το διαχειριστικό τμήμα του ιστότοπου, βάση των οδηγιών που του δίνονται από τη InterSol Μ Ι.Κ.Ε ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση με κωδικούς σε οδηγίες χρήσης.

 1. Ο Οδηγός Χρήσης έχει εκπαιδευτικό σκοπό κι όχι περιοριστικό.
 2. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο διαχειριστικό τμήμα του ιστότοπου, μετά την παράδοση του έργου (αποστολή κωδικών) από την InterSol Μ Ι.Κ.Ε.
 3. Στις περιπτώσεις που οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται στους Οδηγούς Χρήσης ως προτεινόμενες παρεμβάσεις από την InterSol Μ Ι.Κ.Ε, επιφέρουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του ιστότοπου, η InterSol Μ Ι.Κ.Ε δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή.
 4. Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του προεγκατεστημένου ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό- κατόπιν αιτήματος του πελάτη και αποδοχής της σχετικής προσφοράς.
 5. Ο πελάτης δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση διατήρησης του λογαριασμού φιλοξενίας του.

Οποτεδήποτε επιθυμεί μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό του, με ταυτόχρονη αποδοχή της κατάργησης του προεγκατεστημένου ιστότοπου που χρησιμοποιεί.

 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές οδηγούν αυτομάτως στην απενεργοποίηση του λογαριασμού.
 2. Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένους λογαριασμούς.
 3. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αύξηση του χώρου φιλοξενίας του ώστε στον ίδιο αριθμό σελίδων να μπορεί να ανεβάσει περισσότερο περιεχόμενο (υλικό) με πρόσθετη αμοιβή που θα συμφωνηθεί με τη InterSol Μ Ι.Κ.Ε, και έχει δικαίωμα να αγοράσει όποτε θέλει στο μέλλον τον ιστοχώρο που έχει ανεβάσει το περιεχόμενό του, στην τιμή που θα συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της αγοράς.
 4. Ειδικά για τη χρήση ιστοσελίδων με ηλεκτρονικές πωλήσεις (ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop) για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο.

 1. Οι πελάτες που δημιουργούν και λειτουργούν ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της InterSol Μ Ι.Κ.Ε υποχρεούνται όπως με δική τους πρωτοβουλία και επιμέλεια διαμορφώσουν τους κατ’ ιδίαν όρους χρήσης που θα διέπουν την λειτουργία της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού τους καταστήματος.
 2. Για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο.

 1. Ο πελάτης στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα ή το eshop θα πρέπει να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ.

Το ελληνικό ΑΦΜ θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά την παραγγελία αγοράς του πακέτου φιλοξενίας και μετέπειτα ειδικά για τα ηλεκτρονικά καταστήματα, στο περιβάλλον διαχείρισης του eshop.

Πρώτη ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής του πακέτου φιλοξενίας και έχει διάρκεια ενός έτους.

 1. Η ενεργοποίηση του πακέτου φιλοξενίας σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό γίνεται μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης του ποσού για την παροχή των υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση που

Α) Δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην δυσλειτουργία του σέρβερ (Server) το οποίο θα έχει κάποιο αντίκτυπο στον ιστότοπο του πελάτη.

Β) Δυσλειτουργία του πρόσθετου που είναι υπεύθυνο για την διασύνδεση με την τράπεζα για τις πληρωμές.

Η εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για την μη τήρηση των όρων χρήσης της κάθε ιστοσελίδας που υπενοικιάζει στους πελάτες της π.χ. GDPR αλλά και άλλων νόμων και όρων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των μηνιαίων πληρωμών από τον πελάτη προς την εταιρεία μας, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την ιστοσελίδα ύστερα από μια ειδοποίηση και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Το κόστος της επανασύνδεσης ανέρχεται στα 10€ (ευρώ).

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να σταματήσει την συνεργασία με την εταιρεία μας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία μας δεν επιστρέφει στον πελάτη το υπόλοιπο ποσό που μπορεί να αναλογεί για την συμπλήρωση των 30 ημερολογιακών ημερών που ο πελάτης είχε προκαταβάλει.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Άρνηση Υπηρεσιών

Η InterSol έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την παροχή υπηρεσιών. Η παραβίαση των κανόνων και των κανονισμών της InterSol Μ Ι.Κ.Ε οδηγεί σε προειδοποίηση, αναστολή ή ακόμα και πιθανή ακύρωση της υπηρεσίας. Οι λογαριασμοί που θα διαγράφονται λόγω παραβίασης της πολιτικής της InterSol Μ Ι.Κ.Ε δεν θα αποζημιώνονται.

Μαζική αποστολή emails για διαφημιστικούς λόγους – Spam Mails

H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους με σκοπό τη διαφήμιση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω και ληφθεί ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Αντίγραφα Ασφαλείας

H InterSol Μ Ι.Κ.Ε διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των φιλοξενούμενων web sites. Τα αντίγραφα διατηρούνται για όσο ο λογαριασμός φιλοξενίας παραμένει ενεργός.
Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Η InterSol Μ Ι.Κ.Ε δεν φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων του χρήστη μετά την διαγραφή του λογαριασμού του.

 

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση

Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος InterSol να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η InterSol Μ Ι.Κ.Ε θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του Server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι χρήσης όπως και οι προϋποθέσεις και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Μεσολογγίου.

 

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Κάνοντας την πρώτη πρόσβαση σας στον λογαριασμό σας, ή μεταφέροντας αρχεία σε αυτόν, επιβεβαιώνετε την αποδοχή σας στους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Με εκτίμηση

InterSol Μ. Ι.Κ.Ε.